„Przebudowa systemów grzewczych oraz modernizacja kompleksu budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów ”.

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy inwestycji /przedmiotu zamówienia/ został określony w przedmiarach robót – stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ zwanym dalej dokumentacją.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2021 | 09:00


» Lokalizacja

32-218 Słaboszów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Słaboszów
Słaboszów 57
32-218 Słaboszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się