Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia- etap II oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia

» Opis zapytania

1. Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia- etap II oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac - Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia- etap II oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia - zgodnie z: projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załącznik nr 7 do SWZ, przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ (druk pomocniczy) oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Obsługę geodezyjną,
2) Wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie branży drogowej w tym:
• roboty przygotowawcze;
• roboty rozbiórkowe;
• roboty ziemne;
• krawężniki i obrzeża;
• jezdnia i zatoka autobusowa,
• ścieżka pieszo-rowerowa;
• chodnik;
• zjazdy;
• zabezpieczenie istniejącego gazociągu w/c;
• pobocza;
• odwodnienie;
• roboty wykończeniowe;
• oznakowanie i urządzenia BRD;
2) Wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie kanału technologicznego.
3) Wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie branży elektrycznej w tym:
• Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego z szafy oświetlenia ulicznego SOU Nr 1:
— budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ oraz szafy oświetlenia ulicznego;
— budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego;
— montaż i stawianie słupów oświetleniowych;
— pomiary powykonawcze.
• Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego z szafy oświetlenia ulicznego SOU Nr 2:
— budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ oraz szafy oświetlenia ulicznego;
— budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego;
— montaż i stawianie słupów oświetleniowych;
— pomiary powykonawcze.
• Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego z szafy oświetlenia ulicznego SOU Nr 3:
— budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ oraz szafy oświetlenia ulicznego;
— budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego;
— montaż i stawianie słupów oświetleniowych;
— pomiary powykonawcze.
• Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego z istniejącego słupa oświetleniowego nr 51:
— budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego;
— montaż i stawianie słupów oświetleniowych;
— pomiary powykonawcze.
• Przebudowa kolizji energetycznych:
4) Wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie branży elektrycznej w tym:
• Roboty ziemne
• Roboty montażowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

22-442 Adamów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Adamów
Adamów 11 b
22-442 Adamów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się