Wywóz odpadów komunalnych z obiektów drogowych i kolejowych przejść granicznych z Białorusią w województwie lubelskim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z drogowych i kolejowych przejść granicznych z Białorusią w województwie lubelskim oraz najem kontenerów do gromadzenia odpadów.
Odpady gromadzone są w kontenerach KP-7 i pojemnikach o poj, 1,1 m3.
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało podzielone na dwie części:
Część nr 1 – wywóz odpadów komunalnych z Drogowego i Kolejowego Przejścia Granicznego w Terespolu,
zakres zamówienia obejmuje:
a) wywóz odpadów w ilościach szacunkowych:
- odpady zmieszane - 700 m3
- odpady segregowane - papier - 497 m3
- odpady segregowane - tworzywa sztuczne - 14,3 m3
- odpady segregowane - szkło - 3,3 m3
b) najem kontenera KP-7 - 3 szt.
Część nr 2 – wywóz odpadów komunalnych z Drogowego Przejścia Granicznego w Kukurykach i Punktu Odpraw Weterynaryjnych, Fitosanitarnych, Sanitarnych i Celnych w Kobylanach, zakres zamówienia obejmuje:
a) wywóz odpadów w ilościach szacunkowych:
- odpady zmieszane - 1295 m3
- odpady segregowane - papier - 99 m3
- odpady segregowane - tworzywa sztuczne - 5,5 m3
- odpady segregowane - szkło - 3,3 m3
b) najem kontenera KP-7 - 3 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2021 | 11:00


» Lokalizacja

22-100 Chełm


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się