Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznych w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności:
a) montaż instalacji okablowania strukturalnego,
b) montaż instalacji elektrycznych,
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 1a i 1 b do SWZ), w załączonej Dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 1c i 1d do SWZ) oraz w przedmiarze robót (Załącznik nr 1e i 1f do SWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

00-922 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się