„Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: stacja obliczeniowa wraz z akcesoriami”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu komputerowego – stacji obliczeniowej wraz z akcesoriami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Wszystkie podane parametry techniczne podane w Formularzu wymagań technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ) są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2022 | 10:00


» Lokalizacja

02-093 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się