Dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Lubinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowywania posiłków:
• w budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul. Sokolej 44 w Lubinie,
• w budynku oddziału zamiejscowego Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul. Sowiej 7 w Lubinie.
Przedmiot realizacji zamówienia podlega podziałowi na n/w części:
Zadanie nr 1 - Mleko, produkty mleczarskie
Zadanie nr 2 - Mięso, produkty mięsne, wędliny
Zadanie nr 3 - Różne produkty spożywcze
Zadanie nr 4 - Produkty owocowo-warzywne
Zadanie nr 5 - Ryby i przetwory rybne
Zadanie nr 6 - Pieczywo
Zadanie nr 7 - Jaja
Zadanie nr 8 - Drób
Zadanie nr 9 - Mrożonki
Dostawy realizowane będą w dni robocze, sukcesywnie – według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia/pomieszczeń. Każdorazowo koszt dostawy, rozładunku, wniesienia ponosi Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający m.in. rodzaj, ilość, cechy przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2021 | 09:00


» Lokalizacja

59-300 Lubin


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Przedszkole Miejskie nr 14 w Lubinie
ul. Sokola 44
59-300 Lubin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się