Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnoprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie 3 stycznia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

» Opis zapytania

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie 3 stycznia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku.
Kod CPV:
60130000 - 8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Termin wykonania zamówienia od 3 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła dom (tj. we wszystkie dni nauki szkolnej).
2. Liczba wszystkich przewożonych dzieci wynosi 41, w tym:
a) 34 dzieci z czego 5 dzieci transport wskazany jest wraz z wózkami inwalidzkimi/na wózku;
b) 2 dzieci transport na trasie dom – szkoła;
c) 1 dziecko transport w każdy poniedziałek i piątek,
d) 2 dzieci wymaga codziennego przewozu indywidualnego,
e) 1 dziecko wymaga przewozu do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie 13, 09-540 Sanniki w każdą niedzielę (lub poniedziałek rano) i z Ośrodka w każdy piątek,
f) 1 dziecko wymaga przewozu do Ośrodka Szkolno- wychowawczego w Mławie, ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława w każdy poniedziałek i z Ośrodka w każdy piątek.
3. Ilość dni nauki szkolnej wynosi 140;
4. Przyjmuje się średnią frekwencję na poziomie 75%.
Wymogi dla pojazdów:
1. Wykonawca do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponować min. 8 samochodami, w których będą zabezpieczone miejsca dla przewozu jak w pkt 2.
2. Wszystkie samochody winny być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, sprawne technicznie w ilości: min. 5 samochodów do przewozu do 8 osób, 1 samochód do przewozu więcej niż 8 osób i min. 2 samochody do indywidualnego przewozu osób.
Samochody winny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2007 roku i zgłoszone do aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
3. W przypadku awarii samochodu Wykonawca podstawi samochód zastępczy w czasie nie dłuższym niż 60 minut od momentu awarii pojazdu.
4. Pojazdy, którymi będą wykonywane usługi przewozowe, muszą być specjalnie oznakowane (widoczne oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem – przejazd dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021, poz. 450 t.j.), muszą posiadać aktualne badania techniczne, aktualną polisę ubezpieczeniową OC i NNW.
5. Samochody, którymi przewożone są dzieci, dostosowane są do stopnia niepełnosprawności dowożonych dzieci, w tym spełniają wymogi techniczne umożliwiające wjazd do wnętrza i wyjazd na zewnątrz osoby na wózku inwalidzkim tzn. samochody posiadają: szyny mocujące wózki w podłodze pojazdu, komplety pasów do mocowania wózków inwalidzkich do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim w tym uchwyty i pasy bezpieczeństwa biodrowo-barkowe, najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózków do pojazdu lub inne specjalistyczne pochylnie.
Wymogi dla kierowców:
Zleceniobiorca do realizacji przedmiotu zamówienia posiadał będzie, kierowców w liczbie nie mniejszej niż liczba pojazdów tj. minimum 8 kierowców, posiadających uprawnienia zawodowe wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2021r. poz. 919 z późn.zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz.450 t.j.), i przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy.
Wymogi dla opiekunów:
1. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia wskaże osoby posiadające udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, tj. minimum 8 opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi, posiadających przygotowanie pedagogiczne lub wykształcen

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-495 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się