Remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach gm. Cewice.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie wymiany istniejącego pokrycia dachowego o pow. min. 431 m2 wraz z obróbkami blacharskimi i remontem kominów. Parter budynku zajmuje Przedszkole funkcjonujące w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. Część mieszkalna zajmuje ponad 50% budynku, część niemieszkalna mniej niż 50%. Wykonawca powinien zastosować odpowiednią stawkę podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2021 | 12:00


» Lokalizacja

84-312 Cewice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Cewice
ul. Wincentego Witosa 16
84-312 Cewice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się