Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Etap 1 - Przebudowa Placu Wolności,
Etap 2 - Przebudowa ulicy Lipowej, Słonecznej, odcinka Topolowej przy skrzyżowaniu z ul. Lipową,
Etap 3 - Przebudowa ulicy Kwiatowej i Wczasowej,
Etap 4 - Budowa ulicy Ks. J.Popiełuszki, B.Prusa.
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Polski Ład dla Szczawna-Zdroju – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do SWZ:
- dokumentacja projektowa ,projektowane postanowienia umowy , stanowiące załącz. nr 6, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwane STWiORB

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2021 | 09:00


» Lokalizacja

58-310 Szczawno - Zdrój


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno - Zdrój
ul.Tadeusza Kościuszki 17
58-310 Szczawno - Zdrój
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się