Zakup, dostawa, montaż zrobotyzowanego urządzenia do reedukcji chodu w ramach projektu Pn. ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH (...)”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z montażem zrobotyzowanego urządzenia do reedukcji chodu w ramach Projektu pn. ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO, TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ UKŁADU NERWOWEGO POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWOORTOPEDYCZNEJ W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE” w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SWZ i umowy – Formularz asortymentowo-cenowy oraz Załącznikiem nr 2 Zestawienie warunków, parametrów granicznych, które stanowią integralną część SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2022 | 09:00


» Lokalizacja

07-410 Ostrołęka


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Al. Jana Pawła II 120A
07-410 Ostrołęka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się