1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje 17 Zadań. Podział na poszczególne Zadania określa Załącznik nr 2 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji, terminy dostawy oraz zamawianych ilości dla poszczególnych Zadań określa Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2021 | 09:00


» Lokalizacja

90-924 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się