Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Żukowice poprzez budowę chodników

» Opis zapytania

. Przedmiotem zamówienia jest Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Żukowice poprzez budowę chodników
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch (2) części:
Część I: Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 100046D w m. Nielubia”- etap 3a
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 100046D w m. Nielubia w zakresie budowy chodnika po lewej stronie drogi wraz z jego obniżeniem na długości istniejących zjazdów w km 0+000-0+400
UWAGA: Niniejsze postępowanie dotyczy tylko budowy chodnika od drogi krajowej nr 12 do wysokości budynku nr 38 tj. etap 3a.
Przebudowa zakłada wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonowej kostki o gr. 8 cm o następującej konstrukcji: -kostka o gr.8cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o gr. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, C 90/3 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm, - stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa o gr. 15 cm, -istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone oraz w miejscu zjazdów (obniżonego chodnika na dł. zjazdów): -kostka o gr.8cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o gr. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, C 90/3 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm, - stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa o gr. 30 cm, -istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

Część II. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 100045D w m. Słone
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa lewej strony drogi gminnej nr 100045D w m. Słone w zakresie budowy chodnika wraz z jego obniżeniem na długości istniejących zjazdów na dz. nr 100/1, 101, 51/4, 49/2 obręb 0011 Słone od boiska do drogi wewnętrznej w km 0+261,70 oraz wykonanie cieku przykrawężnikowego zgodnie z przedmiarami robót. Ponadto inwestycja zakłada oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową grubowarstwową wraz z pełnym oznakowaniem pionowym nowego przejścia dla pieszych (projekt organizacji ruchu zostanie przekazany Wykonawcy przed realizacją inwestycji). Przebudowa zakłada wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m z lokalnymi przewężeniami i nawierzchni z betonowej kostki o następującej konstrukcji: -kostka o gr.8cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, C 90/3 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm (chodnik) i 20 cm (zjazdy), - warstwa odsączająca o gr. po zag. 10 cm, stabilizacja gruntu cementem Rm=5 MPa o gr. 12 cm, -istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2021 | 09:00


» Lokalizacja

67-231 Żukowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Żukowice
Żukowice 148
67-231 Żukowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się