Przewozy dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Starym Polu w roku 2022

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Starym Polu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w okresie os 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, ferii zimowych oraz miesięcy wakacyjnych t. j. lipiec i sierpień.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

82-220 Stare Pole


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się