BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Górnych – etap II”, na terenie działki 44/48.
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona ze SWZ dokumentacja techniczna, w szczególności projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

59-300 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Lubin – Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się