Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont nawierzchni dróg oraz budowę mijanek – 3 zadania - części

» Opis zapytania

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na następujące zadania:

Zad. Nr 1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2181 i 1945 w Ociece.
Remont drogi polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, uzupełnieniu poboczy oraz wymiana przepustów pod drogą ( w miarę potrzeb ) na długości ok. 650 mb.


Zad. Nr 2. Remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1835, 1738 i 1461 wraz z wymianą
przepustów pod drogą w Ostrowie.
Remont drogi polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu mijanek, uzupełnieniu poboczy oraz z wymianę starych rur na przepustach pod drogą na długości ok. 830m na działce nr ewid. 1835 oraz ok. 700 m na działce nr ewid. 1738 i 1461. Na tej działce należy również zaprojektować wyminę kręgów ( stare dorzecze rzeki Wilopolka dz. nr ewid. 1700) z rur fi 1500 na rurę lub przepust ramowy

Zad. nr 3 . Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1159 w Skrzyszowie polegająca na budowie
mijanek

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2021 | 09:00


» Lokalizacja

39-103 Ostrów


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Ostrów
Ostrów 225
39-103 Ostrów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się