REMONT DROGI POWIATOWEJ 2088D W MIEJSCOWOŚCI KONARY w km 0+000 – 2+020 [silne opady deszczu, czerwiec 2021 r.]

» Opis zapytania

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje remont drogi powiatowej 2088D w miejscowości Konary w km 0+000 – 2+020 [silne opady deszczu, czerwiec 2021r.]
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Stan istniejący: odcinek drogi zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 2088D w miejscowości Konary, na działce nr 160 i 73. Obecnie droga na odcinkach objętych opracowaniem stanowi drogę jednojezdniową, dwukierunkową. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Odcinek o nawierzchni bitumicznej jest w złym stanie technicznym.
Na odcinku I jezdnia ograniczona jest krawężnikiem kamiennym. Na odcinku II ograniczeniem jezdni są pobocza gruntowe.
Zakres: wykonanie wymiany nawierzchni jezdni na dwóch odcinkach w miejscowości Konary:
• Odcinek I, o długości 700 m,
• Odcinek II, o długości 635 m.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2021 | 09:00


» Lokalizacja

55-300 Środa Śląska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Średzki w Środzie Śląskiej
Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się