Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Żmigrodzie w 2022 roku

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa:
1) oleju napędowego,
2) benzyny bezołowiowej Pb 95,
dla pojazdów i urządzeń Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Żmigrodzie
2 Szacunkowe ilości paliw płynnych:
- olej napędowy w ilości 36 000 litrów.
- benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 2 000 litrów.
3 Oferowane paliwa płynne muszą spełniać obowiązującą Polską Normę dotycząca jakości paliw oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.10.2005r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (D.U. Nr 216 z 2005 r. poz. 1825 z późn. zm).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2021 | 11:00


» Lokalizacja

55-140 Żmigród


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Żmigrodzie
ul. Poznańska 6
55-140 Żmigród
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się