„Dostawa odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu w Białymstoku (IV)”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest/są:
Zadanie 1: Zestaw do analiz HPLC
Zadanie 2: Zestaw terenowy do oznaczania dwutlenku węgla w wodzie
Zadanie 3: Drobny sprzęt laboratoryjny
Zadanie 4: Zestawy do miareczkowania
Zadanie 5: Zestawy do pipetowania
Zadanie 6: Zestawy do filtracji
Zadanie 7: Odczynniki chemiczne
Zadanie 8: Odczynniki chemiczne
Zadanie 9: Odczynniki chemiczne
Zadanie 10: Materiały laboratoryjne
Ilości i wymagania Zamawiającego określa Szczegółowy Formularz Cenowy (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2021 | 09:30


» Lokalizacja

15-328 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się