Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Śródmieście, w Warszawie.
2. Wielkość szacunkowa dla całości zamówienia na okres jednego roku (12 miesięcy) wynosi 13 000 posiłków i 100 posiłków okolicznościowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ, znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.
1. Gorące posiłki będą przygotowywane i wydawane w lokalu gastronomicznym będącym
w dyspozycji Wykonawcy, znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Śródmieście.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, jeżeli wcześniej nie nastąpi wyczerpanie kwoty brutto umowy.
3. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków, z możliwością ich spożywania na miejscu, odbywa się przez 7 (siedem) dni w tygodniu, włącznie z dniami uznanymi przez ustawę za wolne od pracy /niedziela/.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

00-217 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
ul. Konwiktorska 3/5
00-217 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się