Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355; dozorowaniu obiektów przy ul. Włókienniczej 54

» Opis zapytania

Przewidywana liczba godzin ochrony w okresie obowiązywania umowy – 15793 godziny.
Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 wraz z terenem przyległym do obiektów, dozorowanie obiektów przy ul. Włókienniczej 54 wraz z przyległym terenem ograniczonym ogrodzeniem na którym znajduje się plac zabaw oraz dozorowanie terenu przeznaczonego na parking przy ul. Walcowniczej róg Bystrzyckiej oraz osiedla Włókiennicza/Ciepielowska poprzez obserwację wymienionego parkingu i osiedla na ekranie monitora zainstalowanego w budynku przy ul. Włókienniczej 54, monitorowanie sygnałów alarmowych przy ul. Trakt Lubelski 353, monitorowanie sygnałów alarmowych z dwóch nadajników ul. Płowieckiej 77, Rzeźbiarskiej 34/36 , Błękitnej 47, Izbickiej 3, Łasaka 46 oraz podejmowanie interwencji przez załogi interwencyjne wraz z zainstalowaniem własnych centralek do przesyłania sygnałów monitorujących, .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

04-667 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się