Wykonanie zadania pn. „Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek w gm. Toruń”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn.: Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek w gm. Toruń”.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia, jest opracowanie analizy stanu ochrony przed powodzią i wykonanie wariantowej (3 warianty i wariant 0) koncepcji zabezpieczenia przed powodzią dla osiedla Kaszczorek w gm. Toruń wraz z określeniem wpływu proponowanych rozwiązań na zagrożenie pozostałej części miasta. Modelowanie obejmować ma wyznaczenie rzędnych wód powodziowych (w odniesieniu do rzędnych wyznaczonych na mapach zagrożenia wykonanych w projekcie ISOK) o prawdopodobieństwie p=0,2%, 1% i 10% przy zaproponowanych wariantach zabezpieczeń przeciwpowodziowych w/w części Torunia. Przy ustalaniu wariantów należy uwzględnić działania techniczne i nietechniczne oraz aspekty środowiskowe. Dla każdego wariantu należy przeprowadzić analizę kosztów i korzyści.
Obliczenia w modelu dwuwymiarowym należy wykonać z zastosowaniem na całej analizowanej powierzchni siatki o nieregularnych (trójkątnych) elementach, zapewniając dostosowanie komórki obliczeniowej do powierzchni terenu oraz geometrii istniejących obiektów technicznych oraz możliwych do realizacji zgodnie z mpzp osiedla Kaszczorek.
3. Szczegółowy opis Koncepcji zawiera załącznik do wzoru Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się