Ścinka zawyżonych poboczy dróg powiatowych.

» Opis zapytania

Ścinka zawyżonych poboczy dróg powiatowych:
1) drogi powiatowej Nr 1646N DK Nr 58 (Ruciane Nida) – Wejsuny – Głodowo w m. Wejsuny od km 6+480 do km 7+313 (strona prawa);
2) drogi powiatowej Nr 1666N DK Nr 58 (Kocioł) – Szymki – Kukły – DP Nr 1660N od km 4+395 do km 4+558 (strona lewa);
3) drogi powiatowej Nr 1668N DP Nr 1660N (Liski) – DP Nr 1666N (Szymki)od km 0+000 do km 0+905 oraz od km 2+922 do km 3+289 (obustronnie);
4) drogi powiatowej Nr 1688N DK Nr 63 (Szczechy Wlk.) – Zdory – DK Nr 63 (Kociołek Szl.) od km 3+990 do km 8+520 (obustronnie);
5) drogi powiatowej Nr 1873N DP Nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt – DP Nr 1871N (Kowalewo) od km 0+000 do km 3+650 (obustronnie);
6) drogi powiatowej Nr 1875N DP Nr 1660N (Kumielsk) – Cwaliny od km 2+435 do km 2+768 (strona prawa).
Zakres zamówienia obejmuje ścinanie zawyżonych poboczy. Ścinanie należy przeprowadzić przy użyciu samobieżnej frezarki/ścinarki do poboczy lub koparki, od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie ze spadkiem poprzecznym 6% ÷ 8%. Ścinkę poboczy należy wykonać na odcinkach wskazanych przez Przedstawiciela PZD, na całej szerokości pobocza (średnia szerokość pobocza 1,50 m) i średniej grubości ścinania 10,00 cm.
Część nadmiaru gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy będzie wykorzystana do ich uzupełnienia. Szacunkowa powierzchnia poboczy przewidywana do miejscowego uzupełnienia wynosi ok. 5%. Pozostałą część gruntu należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu – w gestii Wykonawcy.
Szacunkowa powierzchnia poboczy podlegających ścince na wszystkich odcinkach wynosi 34 961,00 m2 .
Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali oględzin poboczy dróg powiatowych w celu poprawnego oszacowania kosztów zadania.
Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej wg cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Jednostką obmiarową jest 1 m2.
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół wykonawczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Termin realizacji zamówienia – do dnia 23 grudnia 2021 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2021 | 08:00


» Lokalizacja

12-200 Pisz


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6
12-200 Pisz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się