Wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych wraz z aktywnym doświetleniem LED na skrzyżowaniu dróg powiatowych Al. Jana Pawła II, ul. Parkowej i ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Białej Podlaskiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych wraz z aktywnym doświetleniem LED na skrzyżowaniu dróg powiatowych Al. Jana Pawła II, ul. Parkowej i ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Białej Podlaskiej.
2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności wykona:
1) montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych;
2) montaż lamp nad znak D-6;
3) montaż oraz kalibracja czujników ruchu;
4) położenie okablowania oraz podłączenie kabli do aktywnych punktowych elementów odblaskowych, lamp oraz szafy sterowniczej;
5) zamontowanie oraz konfiguracja szaf sterowniczych;
6) prace brukarskie polegające na zdemontowaniu oraz ułożeniu chodnika oraz krawężnika;
7) przejazd pojazdu ciężarowego z brygadą monterską;
8) oznakowanie zabezpieczające miejsce wykonania usługi montażu;
9) oznakowania grubowarstwowego strukturalnego (białe linie P10 na czerwonym tle);
10) doświetlenia przejścia lampami doświetlającymi;
11) projekt energetyczny, projektu czasowej organizacji ruchu wraz
ze wszystkimi pozwoleniami zgodnie z wytycznymi WR-D-41-3 oraz WR-D-41-4.
4. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności dostarczy:
1) aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej, instalowane przed liniami P10 patrząc na przejście od strony kierowcy. Od strony najazdu przed linią P10 element emituje pulsujące światło barwy białej (ostrzegawcze) natomiast od strony przejścia światło barwy białej ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszego – 2 przejścia dla pieszych;
2) czujniki ruchu wraz z uchwytami do regulacji zasięgu aktywacji systemu w obrębie przejścia - 2 przejścia dla pieszych;
3) czujniki ruchu podtrzymujące pracę systemu - 2 przejścia dla pieszych;
4) uchwyty do montażu czujek - 2 przejścia dla pieszych;
5) szafy sterownicze ze stojakami umieszczone do 10 m.b. od źródła zasilania 230V – 4 szt.
6) akumulatory – 4 szt.
7) lampy ostrzegawcze 12V fi 200 mm – 4 szt.
8) znaki D6 – 4 szt.
9) aktywne lampy LED oświetlające przejście dla pieszego po obu stronach przejścia –
4 przejścia dla pieszych.
10) oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy – na 2 przejściach dla pieszych;
11) projekt energetyczny, projekt czasowej i stałej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
5. Wykonawca wystawi Oświadczenie o zgodności znaków aktywnych D-6 z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach /Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181/

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2021 | 12:00


» Lokalizacja

21-500 Biała Podlaska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska w Białej Podlaskiej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się