Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Cierchy.

» Opis zapytania

1. Przedmiot i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Cierchy” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy:
1) opracować dokumentację projektową na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (stanowiący załącznik do niniejszej SWZ-Rozdział-II) wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania w tym zgłoszenie zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę;
2) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

25-211 Kielce


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się