Budowa przejścia dla pieszych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1375 L.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1375 L Al. Ryszarda Kaczorowskiego w Łukowie
Przebudowa obejmuje w szczególności:
- budowę kanalizacji kablowej;
- montaż masztów sygnalizacji świetlnej;
- osprzęt sygnalizacji świetlnej;
- roboty kablowe i uziemienia ochronne;
- oznakowanie pionowe, bariery ochronne;
- oznakowanie poziome;
- chodniki z kostki brukowej betonowej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 9 do SWZ;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 10 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2021 | 09:00


» Lokalizacja

21-400 Łuków


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się