PRZEPROWADZANIE KURSÓW REEDUKACYJNYCH W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W DORD.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywne przeprowadzanie kursów reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
2. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany przez zespół, który składa się z:
2.1. psychologa posiadającego uprawniania do prowadzenia zajęć z psychologii i bezpieczeństwa duchu drogowego, lub
2.2. psychologa prowadzącego zajęcia z psychologii i wykładowcy znającego problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części:
3.1. Część 1:
- miejsce przeprowadzania kursów: DORD z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łagiewnicka 12,
- planowana liczba kursów: 140 (2240 godz.);
- liczba zespołów: 2;
- kursy mogą odbywać się: od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 8.00 do 21.00.
3.2. Część 2:
- miejsce przeprowadzania kursów: DORD OR w Jeleniej Górze, ul. Rataja 9,
- planowana liczba kursów: 72 (1152 godz.);
- liczba zespołów: 1;
- kursy mogą odbywać się: od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 8.00 do 21.00.
3.3. Część 3:
- miejsce przeprowadzania kursów: DORD OR w Legnicy, ul. Bydgoska 30c,
- planowana liczba kursów: 60 (960 godz.);
- liczba zespołów: 1;
- kursy mogą odbywać się: od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 8.00 do 21.00.
3.4. Część 4:
- miejsce przeprowadzania kursów: DORD OR w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 28 oraz w DORD OT w Kłodzku, ul. Warty 19.
- planowana liczba kursów: 80 (1280 godz.);
- liczba zespołów: 1;
- kursy mogą odbywać się: od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 8.00 do 21.00.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdemu Wykonawcy przysługuje możliwość złożenia oferty na wybraną przez siebie część lub części.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części 4 zamówienia przez zespół wskazany przez Wykonawcę do realizacji części 1 zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia opisana dla części 1, 2 i 3 może pokrywać się w terminie i czasie (przy składaniu oferty na cz. 1-3 zamówienia nie ma technicznej możliwości realizacji i Zamawiający nie dopuszcza realizacji usługi tylko przez jeden zespół).
6. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) zwany dalej „kursem reedukacyjnym”.
6.1. Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie wykładów i obejmuje w szczególności przedstawienie:
- skutków wypadków drogowych;
- wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym;
- psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.
6.2. Kurs reedukacyjny obejmuje dwa dni wykładów (prowadzony przez osiem godzin lekcyjnych każdego dnia kursu), dla grup liczących nie więcej niż 15 uczestników.
6.3. Kurs reedukacyjny musi realizować i spełniać wymogi programu określonego w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w „sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu” (Dz. U. z 2019 r. poz. 140).
6.4. Terminy i godziny kursów będą dostosowywane do uczestników. Dokładne harmonogramy dla każdej z części zamówienia będą przekazywane Wykonawcom z miesięcznym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania terminów kursów z powodu niewystarczającej liczby chętnych bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

50-512 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Łagiewnicka 12
50-512 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się