Dostawa mebli medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy AZP/Z-052/2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mebli medycznych w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami”: od 1 do 9:
Pakiet 1: Dostawa fotela ginekologicznego – 1 szt.;
Pakiet 2: Dostawa wózka reanimacyjnego - 5 szt.;
Pakiet 3: Dostawa stolika do pielęgnacji noworodka - 1 szt.;
Pakiet 4: Dostawa kozetki lekarskiej 20 szt.;
Pakiet 5: Dostawa stanowiska do iniekcji – 2 szt.;
Pakiet 6: Dostawa łóżka intensywnej opieki medycznej – 3 szt. oraz łóżka pacjenta – 2 szt.;
Pakiet 7: Dostawa łóżka ortopedycznego – 2 szt.;
Pakiet 8: Dostawa stanowiska do badania i pielęgnacji noworodka – 1 szt.;
Pakiet 9: Dostawa łóżka szpitalnego – 1 szt.;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby mebli, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 9” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.9 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2021 | 09:30


» Lokalizacja

02-091 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się