Odbudowa bramy wjazdowej wraz z remontem rogatek znajdujących się przy ulicy Wiejskiej 10 w Warszawie - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dalej zwana: ,,Dokumentacją’’) dla zadania pn. ,,Odbudowa bramy wjazdowej wraz z remontem rogatek znajdujących się przy ulicy Wiejskiej 10 w Warszawie’’, obejmującego niżej wymienione Etapy:
1) Etap I – ,,Odbudowa bramy wjazdowej’’ wraz z naprawą elewacji południowej oraz stolarki drzwiowej pawilonu północnego;
2) Etap II – ,,Budowa systemów techniki ochronnej’’ wraz z wyposażeniem;
3) Etap III - ,,Remont dwóch rogatek’’, pawilon północny i pawilon południowy.
4) Etap IV - Przygotowanie wniosku w celu uzyskania Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2021 | 13:00


» Lokalizacja

00-902 Warszawa​


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa​
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się