„Modernizacja Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19”

» Opis zapytania

„Modernizacja Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19” na które to składa się dostosowanie, przebudowa oraz rozbudowa pomieszczeń Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży wraz z modernizacją patio służącego na cele terapeutyczne i rekreacyjne dla pacjentów;
2) „Przekształcenie dwóch sal pacjentów na izolatki w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie w związku z COVID-19”.
Szczegółowy wykaz prac realizowanych przez Wykonawcę określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej „PFU”), stanowiący załącznik nr 2 do umowy oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”), stanowiący załącznik nr 3 do umowy.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz zamawiającego obejmujące obowiązki związane z kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego
Obejmującego branże:
– branża budowlana
– branża sanitarna
– branża elektryczna

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-957 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się