Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety znak sprawy: AEZ/S-064/2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na nw. części zamówienia, zwane dalej Pakietami 1 i 2:
Pakiet 1 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu naziemnego przy budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie;
Pakiet 2 – Zaprojektowanie i wykonanie przeniesienia rozdzielni elektrycznej do nowej lokalizacji w Zakładzie Transplantologii i Centralnym Banku Tkanek Centrum Biostruktury przy ul. Chałubińskiego 5 w Warszawie;
- na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio dla Pakietu 1 i Pakietu 2, Załącznik nr 6.1 i Załącznik nr 6.2 do SWZ.
2. Szczegółowy zakres prac odpowiednio dla Pakietu 1 i 2 określa Program Funkcjonalno-użytkowy, stanowiący Załącznik nr 2.1 oraz Załącznik nr 2.2 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2021 | 10:30


» Lokalizacja

02-091 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się