Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chmielnik i jej jednostek organizacyjnych oraz Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o. w I kwartale 2022 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby:
a) oświetlenia drogowego oraz
b) oświetlenia lokali i obiektów.
Gmina Chmielnik – Zamawiający w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz 7 podmiotów ( Odbiorców) - podstawa prawna art. 38 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129)
2. Postępowanie prowadzone jest w częściach z następującym podziałem:
Część 1 – Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
Część 2 – Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia budynków i obiektów.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2022r. do 31.03.2022 r. o:
- łącznym szacowanym wolumenie 507,927 [MWh],
- mocy umownej ogółem: 1 956,20 [ kW] z zastrzeżeniem nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy,
- łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 191 szt.,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

26-020 Chmielnik


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się