Dostawa artykułów biurowych i papierniczych

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów biurowych i papierniczych.

CPV - 30192000-1 Wyroby biurowe,
CPV - 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe,
1. Zamówienie dotyczy dostawy artykułów biurowych i papierniczych.
2. Ilości wskazane w Zapytaniu ofertowym są ilościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie dotychczasowego oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w Zapytaniu.
3. Zamawiający zastrzega, że udzielając zamówienia może zmniejszyć lub zwiększyć ilość przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż o 10 %.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2021 | 09:00


» Lokalizacja

20-068 Lublin


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Urząd Statystyczny w Lublinie
Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się