Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego

» Opis zapytania

Materiały elearningowe zostaną przygotowane przez Wykonawcę do obszarów tematycznych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Bezpieczny pracownik w cyberprzestrzeni – dla użytkowników wewnętrznych
2. Bezpieczeństwo informacji w statystyce publicznej – dla użytkowników wewnętrznych
3. Ochrona danych – dla użytkowników zewnętrznych
4. Bezpieczeństwo informacji w statystyce publicznej – dla użytkowników zewnętrznych
Przygotowywane materiały elearningowe będą się składały z prezentacji do poszczególnych obszarów, skryptu, który będzie zawierał opis wszystkich ekranów dla prezentacji przygotowywanych dla poszczególnych obszarów oraz opracowań graficznych zawierających schematy postępowań i syntetyczne treści z zakresu omawianych obszarów. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 60 dni liczone od dnia podpisania umowy w zakresie przygotowania materiałów. Treść merytoryczna materiałów elearningowych będzie podlegać aktualizacji przez Wykonawcę w ramach 12 miesięcznej gwarancji (maksymalnie 1 raz w miesiącu) liczone od momentu zaakceptowania przez Zamawiającego dostarczonych materiałów elearningowych. Aktualizacja materiałów będzie odbywała się na wniosek Zamawiającego, przesyłany drogą elektroniczną (e-mail). Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie, obejmujący czas ustalenia harmonogramu aktualizacji wynosi 6 dni roboczych. Czas realizacji wniosku Zamawiającego będzie zależał od zakresu aktualizacji, ale nie może być dłuższy niż 12 dni roboczych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

00-925 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się