Odśnieżanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Koronowo z podziałem na 6 rejonów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo z podziałem na 6 rejonów-6 zadań. Drogi objęte zamówieniem oznaczone zostały na mapach stanowiących załącznik do SWZ. Do odśnieżania używa się opłużonych pojazdów. Nie dopuszcza się przemieszczania śniegu z korony odśnieżanej drogi na chodniki, place postojowe lub zieleńce, nie wolno pozostawiać zgarniętego z jezdni śniegu na skrzyżowaniach dróg. Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość korony drogi. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu. W trakcie prowadzonych prac należy uwzględnić także zatoki autobusowe. Zamawiający przyjmuje, że w ciągu 1 godziny Wykonawca odśnieży średnio ok. 10 km dróg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2021 | 09:00


» Lokalizacja

86-010 Koronowo


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koronowie
Aleje Wolności 4
86-010 Koronowo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się