Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Końskowola i jej jednostek organizacyjnych.

» Opis zapytania

2.1.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.), zw. dalej „ustawa prawo energetyczne” oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, o określonych standardach jakościowych. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie prawo energetyczne, w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tekst jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 93 poz. 623 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 503 z późn. zm.).
Łączny szacowany wolumen dostarczanej energii elektrycznej wynosi 750 000 kWh.
Szczegółowy zakres zamówienia (wykaz punktów poboru energii elektrycznej) określony został w załączniku nr 2 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2021 | 12:00


» Lokalizacja

24-130 Końskowola


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Końskowola
ul. Pożowska 3a
24-130 Końskowola
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się