Dostawa niegazowanej wody źródlanej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3107 sztuk butli niegazowanej wody źródlanej zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie mniejszej liczby butli niż określono powyżej. Dostawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zamówienia mniejszej liczby butli niż określono powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2021 | 12:00


» Lokalizacja

00-613 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Napoje

» Dane nabywcy

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się