Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 430 w Warszawie, ul. Ceramiczna 9a w Dzielnicy Białołęka w podziale na części, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 430 w Warszawie, ul. Ceramiczna 9a, określonych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy/zał. nr 5 do SWZ.
2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz do zapewnienia najwyższej jakości, prac towarzyszących usłudze.
3) Wykonawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (zał nr 8 do SWZ) w tym Opis przedmiotu zamówienia (zał nr 1 do wzoru umowy/załącznik nr 5 do SWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2021 | 11:00


» Lokalizacja

03-122 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
ul.Modlińska 197
03-122 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się