Przebudowa i adaptacja części piętra budynku „C” Szpitala na potrzeby Rejestracji

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

07-300 Ostrów Mazowiecka


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Duboisa 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się