dotyczy zawarcia umowy ramowej na dostawę kapsułek do ekspresów do kawy na potrzeby Jednostek zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup na potrzeby Jednostek Polski Holding Hotelowego Sp. z o.o. kapsułek do posiadanych przez PHH następujących rodzajów ekspresów do kawy :
a) Krups Nesspresso XN100110 ( 238 szt. )
b) DE LONGHI EN 167.B (10 szt.)
oraz dla spółek należących do Grupy Kapitałowej PHH w przypadku gdyby te Spółki wyraziły wolę zawarcia umowy. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy na tożsamych warunkach
1. Hotel Regent posiada poniżej wymienione rodzaje ekspresów na kapsułki
a) Essenza Automatic C100 (30 szt.)
b) Gemini CS 200 EUR
c) Aguila AG420/1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-148 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Kawa, herbata, napary

» Dane nabywcy

Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.
ul. KOR 39G
02-148 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się