świadczenie usług transportu osobowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu osobowego. Przedmiot zamówienia polega na wykonywaniu sukcesywnej (wg potrzeb Zamawiającego) usługi transportowej polegającej na przewozie osób w kraju.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w OPZ – Załączniku nr 5 do SWZ, wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

80-309 Gdańsk


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się