Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym do 500 000 ton węgla energetycznego do ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna w okresie 24 miesięcy w ramach umów ramowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawców usługi przewozu transportem kolejowym 500 000 ton węgla energetycznego (zwanego dalej również „Towarem”) do Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna w latach 2021-2023 w ramach zawartych z tymi Wykonawcami umów ramowych. Świadczenie konkretnej usługi transportu zlecane będzie w drodze każdorazowego wyboru najlepszej oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej na skonkretyzowane zamówienie jednostkowe.
W ramach umowy ramowej Zamawiający planuje zlecić wykonanie usługi transportu Towaru w łącznej ilości do 500 000 ton i ilość ta zwana będzie dalej: "Maksymalną Ilością Towaru", od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna – Stacji przeznaczenia Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2021 | 09:30


» Lokalizacja

28-230 Połaniec


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Połaniec
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się