Świadczenie usługi cateringu w Klubie Seniora we Władysławowie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr RPPM.06.02.02-22-0043/20 pn. "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" z dnia 27.11.2020r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringu w formie zimnego bufetu codziennie na bieżąco dla 60 seniorów dziennie w Klubie Seniora we Władysławowie (ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo), polegających na przygotowaniu oraz dostarczaniu posiłków – serwisu kanapkowego z napojami, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik A do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

84-120 Władysławowo


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Gmina Władysławowo
Gen. J. Hallera 19
84-120 Władysławowo
telefon: +48 586745400
fax: Brak
email: um@wladyslawowo.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się