Budowa placu zabaw w Biejkowskiej Woli

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa placu zabaw w Biejkowskiej Woli” na dz. nr 197, gmina Promna.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze
- montaż wyposażenia placu zabaw
- ogrodzenie placu zabaw
- inwentaryzacja powykonawcza
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w Przedmiarze robót (Załącznik nr
2 do zaproszenia) oraz Dokumentacji projektowej (załączniki nr 3).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

26-803 Promna


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Promna
Promna - Kolonia 5
26-803 Promna
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się