Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock w okresie od dnia 1.02.2022 r. do 31.01.2023r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock w okresie od dnia 1.0 2.2022r. do 31.01 .202 3 r.
Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock.
Część 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 oraz odpadów zbieranych w aptekach i placówkach medycznych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2021 | 11:30


» Lokalizacja

05-140 Serock


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Serock
ul. Rynek 21
05-140 Serock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się