Wykonanie ogrodzenia dla nowopowstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych położonych odpowiednio przy ul. Konopnickiej 18 i 20 w Gnieźnie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia dla nowopowstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych położonych odpowiednio przy
ul. Konopnickiej 18 i 20 w Gnieźnie w ramach realizacji zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania "Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych
dla 14 dzieci”.
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa program robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ oraz plan lokalizacyjny nowego ogrodzenia, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
3. Wymagania związane z realizacją zamówienia określają projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

62-200 Gniezno


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Gnieźnieński
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się