Wykonanie usług sprzątania, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania i usuwania oblodzeń na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług sprzątania, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania i usuwania oblodzeń na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia (mieszkaniowych i użytkowych):
1) zarządzanych przez Inowrocławską Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową sp. z o.o. w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33 (dalej zwaną Zarządcą);
2) na terenie Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Ratuszowej 33-35 i 36, al. Henryka Sienkiewicza 1 oraz ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 60.
2. Wykaz nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, w tym: adresy nieruchomości, powierzchnia sprzątania, powierzchnia terenów zielonych - na dzień ogłoszenia o zamówieniu, określono w załącznikach nr 1a, 1b, 1c do SIWZ.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) sprzątanie chodników, wjazdów, podwórek, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, miejsc wokół śmietników, osłon śmietnikowych, urządzeń do zbierania odpadów, pielęgnacja zieleńców, żywopłotów;
2) wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie przedmiotowych nieruchomości;
3) odśnieżanie i usuwanie oblodzeń z chodników wzdłuż budynków, wjazdów, dojazdów, dojść do śmietników, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, usuwanie nawisów i sopli z okapów, rynien i innych części elewacji budynku;
4) sprzątanie wewnątrz budynku przy al. Okrężnej nr 79 i ul. Dworcowej 31;
5) sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na terenie Urzędu Miasta Inowrocławia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się