Odbiór odpadów wielogabarytowych o kodzie 20 03 07.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje przyjęcie do przetwarzania przez wykonawcę od zamawiającego odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem: 20 03 07 w ilości 1 500 Mg wynikających ze specyfiki rozwiązań technicznych i technologicznych cyklu produkcyjnego, systemu wagowego oraz warunków magazynowych w celu poddania ich przetwarzaniu, zgodnie z określeniem oznaczeń tych procesów w zał. nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 701 z późniejszymi zmianami) oraz załącznika IA do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1013/2006 ze zmianami.
Zamawiający zastrzega, że ilość przekazanych odpadów w ciągu całego okresu trwania umowy może być mniejsza niż ilość określona w opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2021 | 09:50


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały izolacyjne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o.
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się