usługa szkoleniowa dla pracowników PIWET-PIB w Puławach w następującej tematyce: Zadanie nr 1 - Szkolenie pt. „ ETYKA” Zadanie nr 2 - Szkolenie pt. „MOBBING I DYSKRYMINACJA”

» Opis zapytania

Zadanie nr 1 szkolenie pt. „Etyka”
Proponowane zagadnienia szkolenia:
1. Uniwersalne zasady i wartości etyczne w pracy naukowej
2. Dobre praktyki w badaniach naukowych
3. Autorstwo i współautorstwo publikacji naukowych
4. Kształtowanie młodej kadry
5 Relacja ze społeczeństwem
6. Konflikt interesów
7. Nierzetelność w badaniach naukowych
8. Rzecznik dyscyplinarny
9. Odpowiedzialność pracownika naukowego.


Zadanie nr 2 szkolenie pt. „ Mobbing i dyskryminacja”
Proponowane zagadnienia szkolenia:
1. Definicje mobbingu
2. Zjawisko mobbingu – określenie kluczowych elementów
3. Rodzaje mobbingu występujące w miejscu pracy
4. Odróżnienie zwykłych konfliktów interpersonalnych od stosowania mobbingu
5. Typowe działania mobbingowe w miejscu pracy
6. Sposoby przeciwdziałania mobbingowi
7. Skutki mobbingu
8. Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego
9. Mobbing według Trybunału Konstytucyjnego
10. Definicja dyskryminacji
11. Rodzaje dyskryminacji
12. Czym różni się dyskryminacja od mobbingu
13. Równe traktowanie
14. Aspekty psychologiczno-społeczne
15. Aspekty prawne
16. Mobbing a molestowanie seksualne
17. Równość płci w zatrudnieniu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2021 | 11:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się