Grabienie liści z wywozem na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest jesienne grabienie liści z wywozem na obszarze przedstawionym w załączniku nr 1.

Zadanie obejmuje:
1) Sukcesywne grabienie liści na powierzchni 26 ha wraz z wywozem ;
2) grabienie liści z alejek mineralnych (tylko ręczne przy pomocy miotłograbi, od zewnętrznej strony do środka alejki);
3) grabienie/zbieranie liści z trawników (z wyłączeniem skupin krzewów i skarp);
4) grabienie liści z alejek kostkowych;
5) dopuszczony sprzęt mechaniczny np.: kosiarka Amazone lub inny lekki z szerokimi oponami dostosowany do jazdy po trawnikach po zatwierdzeniu przez Zamawiającego;
6) zakaz używania dmuchaw spalinowych i elektrycznych;
7) wywóz liści i zgrabionego materiału oraz utylizacja na koszt Wykonawcy.

Szczegółowe warunki realizacji prac:
Odbiór opracowania nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT z terminem płatności 14 dni liczonym od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawę
do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi podpisany przez obie strony Umowy protokół odbioru prac „bez uwag”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2021 | 12:00


» Lokalizacja

00-460 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykola 1
00-460 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się