Świadczenie usług telefonii VoIP oraz szerokopasmowego dostępu do internetu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii VoIP oraz szerokopasmowego dostępu do internetu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Telefonia VoIP
1.1. Zapewnienia wirtualnej centrali telefonicznej z następującymi funkcjami:
1.1.1. nagrywanie rozmów;
1.1.2. fax serwer;
1.1.3. zarządzanie wszystkimi usługami poprzez www;
1.1.4. definiowanie numerów wewnętrznych;
1.1.5. ustawianie przekierowania połączeń;
1.1.6. usługi IVR (zgodnie z załączonym schematem blokowym);
1.1.7. centralne zarządzanie użytkownikami w ramach całego systemu;
1.1.8. funkcjonalność zawieszenia połączenia (HOLD);
1.1.9. funkcjonalność przekierowania połączeń;
1.1.10. identyfikacja połączeń przychodzących;
1.1.11. obsługa połączeń oczekujących;
1.1.12. funkcjonalność połączeń sekretarsko-dyrektorskich;
1.1.13. przekierowanie wszystkich połączeń (call forwarding always);
1.1.14. przekierowanie połączeń przy zajętej linii (call forwarding busy);
1.1.15. przekierowanie połączeń przy braku odpowiedzi (call forwarding no answer);
1.1.16. przekierowanie połączeń nieosiągalnych (call forwarding not reachable);
1.1.17. przekazywanie połączenia (call transfer);
1.1.18. możliwość blokady numerów o podwyższonej opłacie;
1.1.19. przypisanie jednego numeru wewnętrznego wielu urządzeniom, w tym:
1.1.19.1. możliwość dodzwonienia się na wszystkie te urządzenia pod jednym numerem.
1.1.19.2. bez względu na urządzenie podczas wykonywania połączenia z jednego z tych urządzeń odbiorca widzi ten sam numer telefonu.
1.1.20. przełączanie połączeń między urządzeniami:
1.1.20.1. przełączanie powinno być proste, możliwe za pomocą jednego przycisku.
1.1.20.2. po przełączeniu połączenia, odbiorcy do którego przełączane jest połączenie prezentuje się numer nadawcy.
1.1.21. możliwość samodzielnego dodawania komunikatów głosowych na infolinii, w tym własnych nagrań oraz nagrań z syntezatora mowy.
1.1.22. ewidencja połączeń:
1.1.22.1. wewnętrznych przychodzących i wychodzących
1.1.22.2. zewnętrznych (miejskich) przychodzących i wychodzących
1.1.22.3. system przechowuje dane o połączeniach przez okres 6 miesięcy.
1.1.22.4. eksport danych do formatu .csv
1.1.23. możliwość omijania kolejki przez wybrane numery.
1.1.24. system powinien posiadać możliwość tworzenia kont o różnych poziomach uprawnień, np. konto mające dostęp tylko do nagrań, inne tylko do billingów, etc.
1.1.25. przekierowanie numeru wewnętrznego danego pracownika na numer telefonu komórkowego gdy ten pracuje zdalnie.
1.1.26. system pozwala na eksport schematu połączeń do pliku.
1.1.27. centrala rozłącza połączenia których czas oczekiwania przekroczy czas pracy stacji (np. ktoś wybiera numer o 14:59, jeśli nie uda mu się połączyć do godziny 15:00 to zostanie automatycznie rozłączony, a na linii zostanie odegrany komunikat na ten temat).
1.2. Wykonania zlecenia w zakresie:
1.2.1. konfiguracji centrali do obsługi udostępnionych telefonów abonenckich;
1.2.2. konfiguracji numerów telefonów IP umożliwiającą bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi telefonami WSSE;
1.2.3. konfiguracji menu zapowiedzi głosowych pozwalających dzwoniącemu na wybór numerów wewnętrznych urzędu bez udziału operatora;
1.2.4. konfiguracji aparatów telefonicznych IP posiadanych przez zamawiającego;
1.2.5. konfiguracji usługi fax2mail;
1.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Harmonogramu Wdrożenia celem jego akceptacji przez Zamawiającego, w celu uniknięcia zakłóceń pracy systemu telefonicznego zamawiającego.
1.4. Przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla trzech pracowników z konfiguracji centrali telefonicznej.
1.5. Wsparcie wykonawcy na rekonfigurację i dostosowanie funkcjonalne całego systemu, w przypadku pojawienia się nowych wytycznych z uwzględnieniem okoliczności rozbudowy systemu.
1.6. Bezpłatny dostęp do aktualnych wersji oprogramowania systemowego.
1.7. Bezpłatny całodobowy dostęp (hot

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2021 | 09:00


» Lokalizacja

61-705 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Nosowskiego 23
61-705 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się